Søk i produkter

Treningsvideo

      

WSSA

WSSA fremmer standarisering av Sport Stacking i verden. Denne foreningen fungerer som et styrende organ for Sport Stacking. De står bak felles regelverk og ensartet ramme for ulike begivenheter. De registrerer også konkurranser og rekorder.

WSSA ble dannet i 2001 for å fremme og regulere Sport Stacking i verden. Til å begynne med var navnet World Cup Stacking Association (WCSA), men i 2005 fikk organsiasjonen sit nåværende navn. Grunnen til navneskiftet var den voksende bevisstheten omkring Sport Stacking som en sport.

WSSA er en offisiell ressurs for turneringer, regler, standarder og retningslinjer for hvordan man etablerer og arrangerer en vellykket Sport Stacking begivenhet.

WSSA sin hovedbegivenhet er å arrangere World Sport Stacking Championship hvor deltagere fra hele verden konkurrerer hvert år.

Speed Stacks er offisiell sponsor og tilbyder av utstyr til WSSA. Speed Stacks er eneste godkjente leverandør av utstyr. På alle turneringer og rekordforsøk må man benytte utstyr fra Speed Stacks. I Norge er det Liatoppen Aktivitetsutstyr DA som har rettighetene til salg av dette utstyret.